Riktlinjer

 Haninge återvinnings riktlinjer

Haninge återvinnings affärsidé bygger på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund, transportörer och återvinnare, samt att det ska ske på ett så miljömässigt korrekt sätt som möjligt. 
Haninge återvinnings erbjuder säckar i 3st olika storlekar och 
containrar i flera olika utföranden för transport och lagring av byggavfall. 
Allmänna villkor Haninge återvinning AB 
Uppdaterad 2022-01-01 

• Haninge återvinning AB har en hämtningsgaranti och leveransgaranti på 24 timmar. 
• Orderläggande avseende Haninge återvinnings tjänster och produkter sker på telefon 020 – 29 99 99 vardagar mellan kl.06.30-17:00, eller mejlas till info@atervinningssacken.se 
• Orderbokning för nästkommande dag bör bokas SENAST 14:30 
• Haninge återvinning AB transporterar eller hanterar inte hushållsavfall. 
• Farligt avfall ska separeras från övrigt avfall. Kunden skall vid beställning uppge om farligt avfall ska hämtas. 
• Kunden ansvarar för att uppsamlaren (Säck/Container/Kärl) placeras på plats som är godkänd enligt lag och efter sunt förnuft. 
• Haninge återvinning AB står inte för kostnader vid eventuellt bötesföreläggande för uppställning på otillåten plats. 
• Om innehållet i uppsamlaren inte överensstämmer med kundens beställning, om klassificeras avfallet till rätt innehåll och priset justeras i enlighet med gällande prislista. Samt en fast hanteringskostnad kan tillkomma kunden att betala. 
• Om vägen till platsen för inhämtning av uppsamlaren, inte har fri framkomlighet skall kunden vid orderläggande informera om detta. Fri framkomlighet innebär att vägen har en fri höjd på 4.5m och är minst 3m bred. 
• Vid transport på enskild väg är kunden ansvarig för fordonets framkomlighet. Ansvaret innefattar även att den enskilda vägen skall bära och hålla för fordonet och den aktuella vikten som skall lastas. Uppkommer det skada på den enskilda vägen eller fordonet kommer Haninge återvinning AB debitera kunden, kostnaderna för detta. 
• Kunden är ansvarig för att den angivna platsen för inhämtning av uppsamlare hålls fri från hinder, så att tjänsten kan utföras. 
• Haninge återvinning AB har rätt att när som helst avbryta tjänsten om risk finns för person och/eller egendomsskada. 
• Kunden ansvarar för att uppsamlarnas maximala lastvikt och volym inte överskrides. 
• Avbeställning av order skall ske senast 2 timmar innan ordern skall utföras, kostnader som är förenliga med sen avbokning debiteras i enlighet med gällande prislista. 
• Reklamationer avseende fel och brister av Haninge återvinnings tjänster och produkter skall utan dröjsmål rapporteras till Haninge återvinning AB. 
• Haninge återvinning AB äger rätt att ta bort eller flytta uppsamlare efter anmodan av myndighet eller markägare. Extra kostnader för detta debiteras kunden. 
• Haninge återvinning AB ersätter inte kostnader som uppstår till följd av händelser som utgör Force Majeure. Ex. trafiksituationer, oväder, sjukdom, m.m. 
• Om betalning inte erläggs eller om det finns misstankar avseende vårdslöst handlande med Återvinningssäckens uppsamlare äger Haninge återvinning AB rätt att ta tillbaka dem. 
• Vid försenad betalning har Haninge återvinning AB rätt till påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och övriga kostnader i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
• Kunden godkänner att endast Haninge återvinning AB har tillgång till och lagrar personuppgifter i samband med Haninge återvinnings verksamhet. 
• Haninge återvinning AB tillämpar och följer sekretesslagen. 

Riktlinjer Säck Hantering 

• Säckarna ska alltid vara hopknutna när de ska hämtas. 
• Fyllningsfraktioner, el och farligt avfall ska separeras. 
• Fyllningsfraktioner får EJ fyllas i Storsäck. 
• Vid hämtning av säckar som står mer än 5m från farbar väg, är kunden ansvarig för att meddela detta vid 
orderläggande, så att Haninge återvinning kan skicka anpassat fordon för utförande av tjänst. 
• Liten säck får fyllas med max 250kg, Mellan säck och Storsäck max 1250kg. 
• Vid kostnadsfri leverans av tomsäckar, äger Haninge återvinning AB säckarna fram till dess kunden erlagt betalning eller skickat tillbaka säcken. 

Riktlinjer Container Hantering 

• Kunden ansvarar för att containern kan nätas av transportören. 
VIKTIGT vid bruk av bland container får det ej förekomma fyllnadsmassa. Om detta ej efterhålls kommer kund att debiteras pris per ton. 

• Fyllningsfraktioner, el och farligt avfall ska separeras. 
Sedan 2016-01-01 separeras kakel och klinkers från fyllnad, då dessa klassas som DEPONI. 

• Överfyllda containrar måste lastas om före transport, merkostnader för detta kommer att debiteras kunden. 
• MAX vikt för container inom Stockholms innerstad är 8 ton

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster.

Vi använder cookies för din upplevelse av webbplatsen